Psaní3 minuty čtení

8 nejčastějších pravopisných chyb – děláš je i ty?

V běžné komunikaci nemusíš pravopisné chyby vůbec řešit. Při psaní reprezentativního textu by ses jim měl ale vyhnout. Sepsala jsem pro tebe nejčastější chyby, které sama vídám v bakalářkách, pracovních e-mailech a v textech na internetu.


1. díky ✖️ kvůli

Když zaměníš tahle dvě slůvka, může se stát, že změníš význam celé věty. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • s předložkou díky vyjadřuješ přínos a pozitivní výsledek
  • naopak s předložkou kvůli naznačuješ negativní událost nebo nepříjemnou situaci

Někdy můžeš předložku kvůli použít i v neutrálním významu.

Rozdíly mezi díky a kvůli

2. tip ✖️ typ

Dvě různá slova, která zní sice stejně, ale psát se dají dvěma způsoby a každý má přitom jiný význam.

  • tip s měkkým i použijeme ve chvíli, kdy něco doporučujeme nebo odhadujeme
  • typ s tvrdým y zase v případě, kdy mluvíme o druhu nebo vlastnostech věcí a lidí

Rozdíly mezi tip a typ

Tip: Slovo typický odvozujeme od slova typ, nenapsali bychom přeci tipický, nebo snad...?

3. samozdřejmě ✖️ samozřejmě

Je zřejmé, že ve slově samozřejmě se nepíše D. Je složené ze dvou samostatných slov – sám a zřejmý, takže sem žádné D nepatří. Ani varianta samozřejmně není správná, to si lehko zapamatuješ s příbuzným slovem samozřejmý.

Jak správně psát slovo samozřejmě

4. standartní ✖️ standardní

Nadstandartní služby ti nenabídnu, ale ty nadstandardní ano! Ke slovu standardní naopak D patří, odvozuje se totiž od slova standard. Narazit můžeš také na slovo standarta, to má však úplně jiný význam. Používá se pro označení prezidentské vlajky. 🙃

Jak správně psát slovo standardní

5. 100 % ✖️ 100%

Vidíš tu mezeru mezi číslem a znakem procenta? Není tam jen tak, má svůj důvod.

  • 100 % (čti sto procent) s mezerou se používá jako podstatné jméno
  • 100% (čti stoprocentní) bez mezery se používá jako přídavné jméno

Jak správně psát procenta

6. viz. ✖️ viz

Žádná zkratka, ale rozkazovací tvar slovesa vidět, proto ho píšeme bez tečky a malými písmeny. Používá se běžně třeba v e-mailech a zprávách, pro jednoho čtenáře ve tvaru viz (podívej se) a pro více čtenářů ve tvaru vizte (podívejte se).

Jak právně psát viz

7. mě ✖️ mně ✖️ mne

Pořád nemáš jasno, kdy se píše mě a mně? Vezmi si na pomoc Vaška. Dosaď jeho jméno za zájmeno a spočítej slabiky:

  • Vaškovimně (3 slabiky = 3 písmenka)
  • Vaška (2 slabiky = 2 písmenka)

Jak správně psát mě a mně

Tip: Tvar mne se používá stejně jako ve 2. a 4. pádě, v hovorové češtině ho ale neuslyšíme, jde spíš o knižní výraz.

8. bysme ✖️ by jsme ✖️ bychom

Správný tvar slovesa být v 1. osobě čísla množného je jen jeden – bychom. Většina z nás ale běžně používá bysme, což v hovorové češtině nevadí. Ve formálních textech se ale výrazu bysme a nebo by jsme obloukem vyhýbej.

Správný tvar slovesa být

Tip: To samé platí u tvaru byste pro 2. osobu čísla množného. Žádné by jste neexistuje!

Kde hledat rychlou pomoc

Nevíš si rady? S češtinou ti pomůže online jazyková příručka z Ústavu Akademie věd ČR pro jazyk český. Uznávám, nevypadá zrovna moderně, najdeš tam ale všechno, co potřebuješ.


Potřebuješ si být jistý, že je tvůj text opravdu perfektní? S kontrolou a opravou ti ráda pomůžu, stačí mi napsat. 🤓

Chci posílat čerstvé novinky na můj e-mail.